Till alla i familjen
Prisgaranti
Fraktfritt
Hemleverans

Garantier och reklamationer

Familjetapeter lämnar 1 års garanti på samtliga produkter mot ursprungliga fel. Vi lämnar
ingen garanti vid fel som orsakats av slitage, felaktig montering eller oaktsamhet.
Vi rekommenderar att alltid innan uppsättning kontrollera produkter så att inge fabrikationsfel
eller transportskador uppstått. Detta är extra viktigt då vi ej ersätter kringkostnader som till
exempel omtapetsering.

För att garantera ett bra slutresultat är det viktigt att de medföljande uppsättningsanvisningarna följs. Trots att våra tapettyper anses som enkla att sätta upp rekommenderar vi dig som eventuellt är osäker att ta hjälp av en yrkesman.
Vi reserverar oss för ev. tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan inte heller garantera att bilden återger varans exakta utseende och beskaffenhet.
Ditt köp täcks också av PriceRunners köpgaranti om du är medlem på PriceRunner. Läs mer här.
Privatpersoner har enligt konsumentköplagen tre års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället.